Tıpta Uzmanlık Tezleri

Değerli hekim arkadaşım,

Tıpta uzmanlık tezi yazdırma konusunda 2011 yılından bu yana uzman hekim kadromuz ile birlikte yılın 12 ayı boyunca danışmanlık ve yazım hizmeti vermekteyiz. Şimdi sizlere tıpta uzmanlık tezi yazdırma ve danışma hizmeti konusunda aklınızda oluşan soruları birlikte cevaplayacağız:

1-) Tıpta Uzmanlık Tezi Nedir?

Tıpta uzmanlık tezi, öncelikli olarak, üniversitenizde almış olduğunuz tıpta uzmanlık eğitimi sırasında kazanım olarak elde edilen klinik bilgiler ile birlikte klinik bilgi ve bulguları sürekli olarak güncel tutacak yeni tıbbi bilimsel bilgi ve bulguların çok yönlü olarak araştırılması ve analiz edilmesi gereken bir süreci ifade etmektedir. Tıpta uzmanlık tezi hazırlama süreci hem kişisel kariyeriniz adına hem de bilim dünyası adına güncel bilgi ve bulguların analiz edildiği oldukça önemli bir eğitim sürecidir. Türkiye'de oldukça uzun yıllardan bu yana tıpta uzmanlık eğitiminin tamamlanması için, tıpta uzmanlık tezinin tamamlanması bilimsel bir gereklilik ve şart olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde, mevcut tıp fakültelerinin nihai hedeflerinden bir tanesi fonksiyonel bir hekimlik hizmetinin gerçekleşmesi için, bireyde sahip olması gereken bilgi, donanım, beceri ve tutumların kazandırılmasıdır. Bu şekilde tıpta uzmanlık konusunun ana amacı da sürekli eğitim, güncel gelişim çerçevesinde hekiminin potansiyel fonksiyonunu yükseltme amacı gütmektedir.

2-) Tıpta Uzmanlık Tezi Konuları Nasıl Aranır?

Tıpta uzmanlık tez konularını YÖK açık arşivi üzerinden detaylı olarak arayabilirsiniz. Bunun için google üzerinden YÖK'ün sitesine ulaşmanız daha sonra tez arşivi arama motorunu kullanmanız yeterlidir. Bunun yanında popüler bir çok Tıbbi araştırma konusunu hakemli dergi yayınları üzerinden taratabilir, dilersiniz, enstitümüz üzerinden dünyanın bir çok üniversite kütüphanesine interaktif erişim sağlayarak tıpta uzmanlık tezi kaynak taraması işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

3-) Tıpta Uzmanlık Tezi Örnek Konuları Nasıl Tasnif Edilir?

Tıpta Uzmanlık Tezi Örnekleri ve Konuları aşağıdaki gruplama ile tasnif edilmiştir ve aşağıda belirtilen her alanda tıpta uzmanlık tezi yazdırma hizmetimiz bulunmaktadır.

Temel Tıbbi Bilimler Tez Konuları

*Fizyoloji Tezi Konuları

*Histoloji Tezi Konuları

*Embriyoloji Tezi Konuları

*Tıbbi Biyoloji Tezi Konuları

*Tıbbi Mikrobiyoloji Tezi Konuları

Dahili Tıp Bilimleri Tez Konuları

* Acil Tıp Uzmanlık Tezi Konuları

* Adli Tıp Uzmanlık Tezi Konuları

* Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Konuları

* Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi Konuları

* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi Konuları

* Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Tezi Konuları

* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlık Tezi Konuları

* Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Tezi Konuları

* Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Tezi Konuları

* Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi Konuları

* İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi Konuları

* Kardiyoloji Uzmanlık Tezi Konuları

* Nöroloji Uzmanlık Tezi Konuları

* Nükleer Tıp Uzmanlık Tezi Konuları

* Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Tezi Konuları

* Radyoloji Uzmanlık Tezi Konuları

* Ruh Sağlığı Uzmanlık Tezi Konuları

* Spor Hekimliği Uzmanlık Tezi Konuları

* Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Tezi Konuları

* Tıbbi Genetik Uzmanlık Tezi Konuları

Cerrahi Tıp Bilimleri

* Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Tezi Konuları

* Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlık Tezi Konuları

* Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Tezi Konuları

* Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi Konuları

* Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Tezi Konuları

* Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Tezi Konuları

* Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Tezi Konuları

* Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Tezi Konuları

* Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Tezi Konuları

* Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Tezi Konuları

* Tıbbi Patoloji Uzmanlık Tezi Konuları

* Üroloji Uzmanlık Tezi Konuları.

Değerli hekimler, yukarıda belirtilen ve tasnifi yapılan tüm alanlarda tıpta uzmanlık tezi yazımı kaynak taraması işlemi yanı sıra her bölümden ayrı uzman grubumuzdan yardım alabilir, tıpta uzmanlık tezinizi tamamlayabilirsiniz.

4-) Tıpta Uzmanlık Tezi Yazımı Kaynak Tarama İşlemi

Tıpta uzmanlık tezi hazırlama konusunda en sık yaşanan sorunlardan ve zaman alan konulardan bir tanesi kaynak tarama işlemidir. Kaynak tarama işlemi, tıpta uzmanlık tezi konunuza uygun olarak, indexlenmiş, alan yazında kabul görmüş, hakemli dergilerde yayınlanmış ve ücretli interaktif kütüphane sistemi ile dünyanın bir çok üniversitesindeki tıp fakültesi kütüphanelerine bağlanma ve tercüme gerçekleştirme hizmetini size sunmaktayız.

The Science & 

Mathematics Academy

Kurucu Uzmanları

© 2023 by Ulusal Tez Kurumsal Tasarımıdır