SPSS Veri Analizi

İster tezinizin tamamı olsun, ister kullanacağınız anket, veri, bulgu ve analiz kısmı olsun, her alanda uzman spss kadromuz sizler ile birlikte. Spss yapan firmaları arıyorsanız doğru yerdesiniz. Türkiye'nin en geniş akademik kadrosu ile birlikte aşağıda belirtilen tüm alanlarda analiz hizmetimiz mevcuttur.

Independent-Samples T-Test

F Testi (Varyans Analizi/ANOVA)

Wilcoxon Signed Rank Testi

Wald-Wolfowitz Testi

Mann-Whitney U Testi

Bağımlı İki Örneklem T Testi

Friedman S Testi

Spearman’s Rank Order Korelasyonu

Kruskal-Wallis H Testi

Rusn Testi

Ki-Kare Testi

Regresyon Analizi

The Science & 

Mathematics Academy

Kurucu Uzmanları

© 2023 by Ulusal Tez Kurumsal Tasarımıdır