• Focus Moderatör

Lisans Bitirme Tezi Nedir?

Lisans bitirme projeleri yazımı, günümüzde hemen hemen tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık fakültelerinin başarılı olarak bitirilmesi için karşımıza çıkmaktadır. Lisans bitirme projelerinde hedeflenen temel amaç, öğrencinin 4 yıllık eğitim hayatı boyunca alanı ile ilgili bir konuyu araştırarak bu konu hakkında bilimsel bir projeyi ortaya koyabilmesidir.

              Lisans bitire projelerinde öncelikle son dönem olan öğrenci danışmanından hazırlayacağı konuyu alır. Danışman ile birlikte müşterek karar verilen lisans bitirme tezi konuları yazım aşamasına geçer. Lisans bitirme proje yazımında öncelikli olarak konu adına yönelik alan yazında bir literatür taraması (kaynak taraması) gerçekleştirilir. Tez yazımında öncelikli şekilde yapılması gereken kaynak taraması işlemi akabinde ilgili konuya yönelik kaynak havuzunun oluşturulmasıdır. Daha sonra kaynak taramasından elde edilecek bilgiler ile tezi/projeyi oluşturacak ana hatlar ayrı ayrı tasnif edilerek tezin ana bölüm ve alt başlıkları oluşturulur. Tezin/projenin oluşturulan bölüm ve alt başlıklarına göre de, daha önce meydana getirdiğimiz kaynak taraması işlemi sonucu kaynak havuzundan bilgiler, yorum ve analizlere tabi tutularak ortaya konulan bulgu ve çıkarımlar ile alt başlıklar doldurulur.

Daha önce bahsettiğimiz gibi hemen hemen her üniversitenin lisans bitirme projesi/tezi olduğu gibi, her üniversitenin de kendine özgü tez yazım kılavuzu, proje hazırlama kılavuzları bulunmaktadır.

Tez yazım kılavuzları içerisinde nasıl atıf yapılır?

Nasıl kaynakça hazırlanır? nasıl dipnot gösterilir?

Tez yazarken sayfa ölçüleri nasıl ayarlanır?

Sayfa ölçüleri ne olmalıdır?

Metin boyutu vb. gibi tüm bilgiler bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur;

Tezinizi/bitirme projenizi enstitünüzün kılavuzuna göre yazmaya başlamak, daha sonra tezi, tez yazım kılavuzuna göre ayarlamaktan çok daha kolaydır.

           Focus ulusal tez merkezi olarak, hemen hemen tüm lisans bölümlerinde lisans bitirme proje ve tezleriniz, her alandan ayrı uzman hocamızın direktörlüğünde en uygun tez yazım fiyatları bazında hazırlanarak, danışmanınız ile belirlenen takvim aralığında sizlere teslim edilir. Lisans bitirme projesi yapan yerler arasında online olarak direkt uzman ile görüşebileceğiniz tek adres Focus Ulusal Tez ve Akademik Danışmanlık sitesidir.

The Science & 

Mathematics Academy

Kurucu Uzmanları

© 2023 by Ulusal Tez Kurumsal Tasarımıdır